Praktische zaken

Vergoeding en tarieven

Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor minderjarige cliënten overgeheveld naar de gemeentes. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar.
(zie verder https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/ggz). 

Damen Psychologie heeft een contract met gemeente Haarlemmermeer, Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort voor Basis GGZ.

Om gebruik te kunnen maken van vergoede zorg binnen de basis GGZ is een verwijsbrief van de huisarts of andere arts nodig. Ook door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan een beschikking voor basis GGZ worden afgegeven. 

Mocht u besluiten zelf voor de behandeling te betalen dan geldt het tarief van €105 per sessie (tarief 2024)- 45 min + 15 verslaglegging.


Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt €65.

Het tarief voor supervisie is €105 per uur (tarief 2024).